سلام.موضوع داستان خوب بود.ولی سبک نوشته ش رو دوست نداشتم.بعضی جاهش واقعا مسخره بود.به هر حال نویسندش زحمت کشید.از شما هم متشکرم