برنامه رمانسرا
رمان غروب عشق از فرانک زنگنه – قسمت ۱۴

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه - قسمت 14

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه – قسمت ۱۴

نام رمان : رمان غروب عشق

به قلم : فرانک زنگنه

خلاصه ی از داستان رمان:
عسل وسینا زوجی که عاشقانه همو میخواستن وبالاخره باهم ازدواج میکنن اما طی مدت کمی بعدازشروع زندگیشون مشکلاتی پیش میاد وباعث اتفاقات تلخ وشیرین بینشون میشه…

(بیشتر…)

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه – قسمت ۱۳

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه - قسمت 13

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه – قسمت ۱۳

نام رمان : رمان غروب عشق

به قلم : فرانک زنگنه

خلاصه ی از داستان رمان:
عسل وسینا زوجی که عاشقانه همو میخواستن وبالاخره باهم ازدواج میکنن اما طی مدت کمی بعدازشروع زندگیشون مشکلاتی پیش میاد وباعث اتفاقات تلخ وشیرین بینشون میشه…

(بیشتر…)

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه – قسمت ۱۱

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه - قسمت 11

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه – قسمت ۱۱

نام رمان : رمان غروب عشق

به قلم : فرانک زنگنه

خلاصه ی از داستان رمان:
عسل وسینا زوجی که عاشقانه همو میخواستن وبالاخره باهم ازدواج میکنن اما طی مدت کمی بعدازشروع زندگیشون مشکلاتی پیش میاد وباعث اتفاقات تلخ وشیرین بینشون میشه…

(بیشتر…)

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه – قسمت هفتم

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه-قسمت پنجم

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه-قسمت پنجم

نام رمان : رمان غروب عشق

به قلم : فرانک زنگنه

خلاصه ی از داستان رمان:
عسل وسینا زوجی که عاشقانه همو میخواستن وبالاخره باهم ازدواج میکنن اما طی مدت کمی بعدازشروع زندگیشون مشکلاتی پیش میاد وباعث اتفاقات تلخ وشیرین بینشون میشه…

(بیشتر…)

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه – قسمت ششم

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه-قسمت پنجم

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه-قسمت پنجم

نام رمان : رمان غروب عشق

به قلم : فرانک زنگنه

خلاصه ی از داستان رمان:
عسل وسینا زوجی که عاشقانه همو میخواستن وبالاخره باهم ازدواج میکنن اما طی مدت کمی بعدازشروع زندگیشون مشکلاتی پیش میاد وباعث اتفاقات تلخ وشیرین بینشون میشه…

(بیشتر…)