خیلی قشنگ بود..ای کاش ادامشو هم بنویسن…قشنگترین رمانی بود که خوندم