رمان ماجرای روناک

رمان ماجرای روناک از بنفشه آذربانی برای دانلود با فرمت pdf, apk , java

رمان ماجرای روناک از بنفشه آذربانی

رمان ماجرای روناک
رمان ماجرای روناک

نام رمان :رمان ماجرای روناک

به قلم : بنفشه آذربانی

امتیاز : ۲ از ۵

تعداد صفحات : ۳۳۲

حجم رمان : ۴.۵۲ مگابایت پی دی اف , ۱.۱۶ مگابایت نسخه ی اندروید

خلاصه ای از داستان رمان:
رمان هم در مورد دختریه که توی یه خونواده فقیر و پرجمعیت بزرگ شده. پنج تا خواهر داره و هر پنج تاش به خونه بخت رفتند و خودش تنهایی با پدر و مادر مریضش زندگی می کنه. دانشجوی کامپیوتره و در حال تموم کردن ترم چهاره.
ماجرا از وقتی شروع می شه که با هزار مکافات مادرش رو راضی می کنه و به سر کار توی یه کارخونه لبنیاتی می ره.

دانلود رمان ماجرای روناک از بنفشه آذربانی با فرمت pdf
دانلود رمان ماجرای روناک از بنفشه آذربانی با فرمت apk
دانلود رمان ماجرای روناک از بنفشه آذربانی با فرمت java

صفحه ی اول رمان:

داشتم با مامان سبزی‌ها رو پاک می‌کردم.
خیلی زیاد بود. یه کوه میشد.
هر چقدر هم ازش برمی‌داشتی، تمومی نداشت.
به مامان نگاه کردم. داشت تندتند ساقه‌های کرفسو تو مشتش جمع می‌کرد تا بعد رو تخته سبزی، خردشون کنه.
نفسم رو بیرون پس دادم:- فک نکنم تا شب هم تموم بشه.
مامان:- غر نزن.

– اگه می دونستید مال امروز اینقد زیاده، می‌گفتید تا یه خورده زودتر دست بکار می‌شدیم.
– من چکار کنم تازه آوردن.
از روی تأسف سرم رو تکون دادم.
مامان:- هروقت سحر اومد تو برو.
– نمیشه که شما رو همینجور دست تنها گذاشت.
مامان:- من بارها خیلی بیشتر از اینها رو پاک کردم و زود هم. تموم شده.
– فرق می‌کرد. اول صبح دست به کار می‌شدید و غروب تمومش می‌کردید.

سرم رو سی درجه چرخوندم تا نگام درست و حسابی به ساعت قدیمی رو دیوار بیفته که زمستونها بعلت قرار گرفتن بالای لوله بخاری همیشه خدا خواب بود. وای! فقط چند دقیقه‌ای به شش بعدازظهر مونده. همین الآنه ست که سروکله سحر پیدا بشه.

رمان ماجرای روناک از بنفشه آذربانی