فراخوان جذب نیرو در مجموعه رمانسرا
رمان همانندتم از ایسان رستم پور

رمان همانندتم از ایسان رستم پور نام رمان : همانندتم به قلم : ایسان رستم پور خلاصه ی از داستان رمان: به قد و بالایم نگاه نکن…. به گردی صورتم ننگر… در اینکه از من کمی بلندتری برای خودت غرور تراشی نکن…. من هم همانند توام… شاید کمی متفاوت تر از تو…. هر دو انسانیم…. […]

رمان اختر دختر زیبای قاجاری از الی نجفی

رمان اختر دختر زیبای قاجاری از الی نجفی نام رمان : اختر دختر زیبای قاجاری به قلم : الی نجفی خلاصه ی از داستان رمان: اختر پانزده ساله است و هنوز در خانه ی پدری زندگی میکند ,پدرش قاپوچی (دربان) خانه ی ابولفتح خان معتمدی است واز انجایی که خانواده ی اختر از افراد کم […]

رمان غروب عشق۲ از فرانک زنگنه – قسمت هیجدهم

رمان غروب عشق(جلد دوم) از فرانک زنگنه نام رمان : رمان غروب عشق به قلم : فرانک زنگنه خلاصه ی از داستان رمان: طعم تلخ جدایے طعم تلخ نبودن طعم تلخ نداشتن حاصل همه اش من شدم دخترےپرعقده دخترے پرکینه……سرگذشتے تلخ که ویرانگرهستیم شد حس تنفرے که از کودکی باوجودم سرشتہ شد………….ومن حالا براین باورم […]

رمان غروب عشق۲ از فرانک زنگنه – قسمت هفدهم

رمان غروب عشق(جلد دوم) از فرانک زنگنه نام رمان : رمان غروب عشق به قلم : فرانک زنگنه خلاصه ی از داستان رمان: طعم تلخ جدایے طعم تلخ نبودن طعم تلخ نداشتن حاصل همه اش من شدم دخترےپرعقده دخترے پرکینه……سرگذشتے تلخ که ویرانگرهستیم شد حس تنفرے که از کودکی باوجودم سرشتہ شد………….ومن حالا براین باورم […]

رمان غروب عشق۲ از فرانک زنگنه – قسمت شانزدهم

رمان غروب عشق(جلد دوم) از فرانک زنگنه نام رمان : رمان غروب عشق به قلم : فرانک زنگنه خلاصه ی از داستان رمان: طعم تلخ جدایے طعم تلخ نبودن طعم تلخ نداشتن حاصل همه اش من شدم دخترےپرعقده دخترے پرکینه……سرگذشتے تلخ که ویرانگرهستیم شد حس تنفرے که از کودکی باوجودم سرشتہ شد………….ومن حالا براین باورم […]