رمان یک شب آرامش از gord Afarid

  رمان یک شب آرامش از gord Afarid

نام رمان :رمان یک شب آرامش

به قلم :gord Afarid

حجم رمان : ۶.۰۱ مگابایت پی دی اف , ۱.۳۹ مگابایت نسخه ی اندروید , ۱.۲۵ مگابایت نسخه ی جاوا , ۵۰۵ کیلو بایت نسخه ی epub

خلاصه ی از داستان رمان:

کلید انداختم توی قفل در و آروم بازش کردم.نایی برای سرکشی نداشتم.
به محضباز شدن در باربد رو دیدم که از روی مبل روبروی در بلند شد و به سمتم هجوم آورد.ترسیدم.یه قدم به عقب برداشتم،یه لحظه از دیدن صورت گر گرفته و قرمزش دلم ریخت. با خشونت دستمو گرفت و کشیدم تو و در و محکم به هم کوبید……

*  این داستان واقعی است.


:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

:دانلود رمان یک شب آرامش از gord Afarid با فرمت pdf

:دانلود رمان یک شب آرامش از gord Afarid با فرمت apk

:دانلود رمان یک شب آرامش از gord Afarid با فرمت java

:دانلود رمان یک شب آرامش از gord Afarid با فرمت jad

:دانلود رمان یک شب آرامش از gord Afarid با فرمت java (پرنیان)

:دانلود رمان یک شب آرامش از gord Afarid با فرمت epub

صفحه ی اول رمان:

کلید انداختم توی قفل در و آروم بازش کردم.نایی برای سرکشی نداشتم.
به محضباز شدن در باربد رو دیدم که از روی مبل روبروی در بلند شد و به سمتم هجوم آورد.ترسیدم.یه قدم به عقب
برداشتم،یه لحظه از دیدن صورت گر گرفته و قرمزش دلم ریخت. با خشونت دستمو گرفت و کشیدم تو و در و محکم
به هم کوبید.میترسیدم بهش نگاه کنم اما سعی میکردم از موضعم کوتاه نیام.اومد جلوم وایساد.صدای نفسهای
کشدارش رو میشنیدم. فاصله اش رو باهام کم کرد .نگاهم به سینه ستبرش بود که بالا و پایین می شد و مدام بهم یاد
آوری میکرد که اینبارمثل همیشه نیست.ایندفعه … صداشو کنار گوشم شنیدم.با حرصاما آروم گفت :به من نگاه کن
نگاهم لجبازی میکرد.نمیخواستم چشمای به خ و ن نشسته اش رو ببینم.اینبار فریاد زد: میگم به من نگاه کن
تنم لرزید.از صدای فریادش.از صدایی که هیچوقت واسه من بلندش نکرده بود.سرمو آوردم بالا و زل زدم تو چشماش.

رمان یک شب آرامش

منبع:http://www.forum.98ia.com/