رمان وسوسه های خانه مادربزرگ از حسن کریم پور

  رمان وسوسه های خانه مادربزرگ از حسن کریم پور

نام رماننام رمان :رمان وسوسه های خانه مادربزرگ

نویسنده به قلم :سن کریم پور

حجم رمانحجم رمان : ۵.۰۴ مگابایت پی دی اف , ۱.۵۱ مگابایت نسخه ی اندروید , ۱.۳۷ مگابایت نسخه ی جاوا , ۶۳۱ کیلو بایت نسخه ی epub

خلاصه رمانخلاصه ی از داستان رمان:

روزهایی که در خانه مادر بزرگ جمع می شدیم و با نوجوانان همسن و سال که اغلب خاله زاده و نوه خاله و عمه زاده و عموزاده بودند ، در حیاط بزرگی که شاخ وبرگ درختان کهنسال هرگز اجازه نمی داد اشعه ی خورشید داغ تابستان روی حوض بزرگ وسط حیاط بیفتد بازی می کردیم ، بهترین روزهای آن دوران بود . مادربزرگ چنان علاقه ای به اقوام دور ونزدیک داشت که ….
بنابه درخواست  نویسنده / ناشر رمان از روی سایت حذف شد

صفحه ی اول رمان:

روزهایی که در خانه مادر بزرگ جمع می شدیم و با نوجوانان همسن و سال که اغلب خاله زاده و نوه خاله و عمه زاده و عموزاده بودند ، در حیاط بزرگی که شاخ وبرگ درختان کهنسال هرگز اجازه نمی داد اشعه ی خورشید داغ تابستان روی حوض بزرگ وسط حیاط بیفتد بازی می کردیم ، بهترین روزهای آن دوران بود . مادربزرگ چنان علاقه ای به اقوام دور ونزدیک داشت که به هر مناسبتی عده ای را در خانه ای که از مادرش به ارث برده بود جمع می کرد تا هم از تنهایی بیرون بیاید ، هم موقعیتش را به عنوان بزرگ خاندان حفظ کند .
خانه ی مادر بزرگ در خیابان فخر آباد بین بهارستان و پیچ شمیران که به دروازه شمیران معروف بود ، واقع بود . البته آن خانه کم نظیر نبود و مانند بیشتر خانه های آن حول وحوش دارای بیرونی و اندرونی بود . حیاط بیرونی یک حوض کوچک نقلی و دو اتاق تو در تو داشت که به گوهر و شوهرش امامقلی اختصاص داده شده بود . آن دو هم به عنوان کلفت ونوکر از مادربزرگ به او به ارث رسیده بودند .

رمان وسوسه های خانه مادربزرگ