درود بر شما. از اینکه نام خودرا در این تارنما دیدم خشنود شدم پن انتقادی بر نگاشتی است که گزاشتید. داستان کمی با تخیلات بالا نوشته شده است که شوربختانه کمی با شور و سهش مرتو همخوانی ندارد. و اینکه در خیلی از جاها یا واژگان را فراموش کردید بنگارید یا نادرست نگاشتید. امید است که با جستارهای روشن تر و با راستینگی بیشتری از شما آشنا شویم. بدرود