معرفی رمان میعاد عاشقانه از مریم دالایی

نام رماننام رمان :رمان میعاد عاشقانه

نویسنده به قلم :مریم دالایی

خلاصه رمانخلاصه ی از داستان رمان:

صدایم کن تا امان یابد عابری خسته در شب باران
صدایم کن تا ببالم من در سحر گاهان با سپیداران
از آن سوی خورشید از آن سمت دریا صدایم کن
تو لبخند صبحی پس از شام یلدا از این تیرگیها رهایم کن
سکوت صبح شقایقها را در این ویرانی تو می دانی
غم پنهان نگاه مارا در این حیرانی تو می دانی

صفحه ی اول رمان:

برای بار دیگر با قلب پاک تو میعاد میبندم ، میعادی همیشگی که حتی بعد از مرگ هم جاودانه خواهد ماند. میعادی که از آن موسیقی مهرو عاطفه به گوش برسد.بیا تا در این میعاد عاشقانه نت موسیقی عشقمان را با هم هم نوا کنیم که صدای دلنواز آن چون افسانه ی لیلی و مجنون در همه ی عالم بپیچد و تمامی علشقان عالم را به رویاهای زیبای با هم بودن ببرد و هنگامی که در گوش هم نغمه ی عشق می خوانند به یاد میعاد عاشقانه ای بیفتند که دل دو عاشق پاک را برای ابد به هم پیوند زد و نگذاشت که حتی برای لحظه ای جدا از یاد هم و نام هم به زیستن ادامه دهند. آری میعاد عاشقانه در واقع یک موسیقی است از قلب دو عاشق پاک و خدایی که جز عشق هم چیزی نمیبینند و نمیخواهند.
عشق یعنی یکی شدن ،یعنی وجود پاک دیگری را در درون خویش حس کردن و من با تمامی وجود عشق تو را در قلب خود حس میکنم و به وسیله ی قلم ،احساسم را بر روی این کاغذ ها حک میکنم تا باز هم بگوم که تو نود دهنده ی این کلمات عاشقانه ای در این میعادگاه ، میعادگاهی که گرچه از وجود مادی تو تهی می باشد ،ا

رمان میعاد عاشقانه