سلام نازنین جان
من نمیدونم نظر من بهت میرسه یا نه ، من نویسنده رمان ****** هستم و تشابه اسمی رمان هایمان منو وادار ساخت تا لمس یک رویا را بخوانم
اول بهت تبریک میگم بهترین اسم را برای داستان انتخاب کردی ولی یک گله چرا همه شخصیت ها مثل هم هستن ؟ برنو ؟ پرهام و اریو ؟ همه یه جور میرن جلو ؟ چرا یه جاهایی گیلدا رو رها نوشتی ؟
ولی داستان خسته کننده نیست و از وسط داستان غافلگیری بسیار خوبی داشت موفق باشی