رمان قلب مهربان از نگاه با فرمت pdf,java,epub,apk

رمان قلب مهربان از نگاه

  رمان قلب مهربان از نگاه

نام رمان :رمان قلب مهربان

به قلم :نگاه

حجم رمان : ۱.۹۹ مگابایت پی دی اف , ۱.۰۴ مگابایت نسخه ی اندروید ,۰.۹۴ مگابایت نسخه ی جاوا , ۲۶۹ کیلو بایت نسخه ی epub

خلاصه ی از داستان رمان:

داستان درباره ی دختری به اسم سحره که تلاش میکنه به اون چیزی که میخواد برسه و در این راه با پسری به اسم رضا آشنا میشه اما به خاطر گذشته اش….


:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

:دانلود رمان قلب مهربان از نگاه با فرمت pdf

:دانلود رمان قلب مهربان از نگاه با فرمت apk

:دانلود رمان قلب مهربان از نگاه با فرمت java

:دانلود رمان قلب مهربان از نگاه با فرمت jad

:دانلود رمان قلب مهربان از نگاه با فرمت java (پرنیان)

:دانلود رمان قلب مهربان از نگاه با فرمت epub

صفحه ی اول رمان:

قدم هایم راسریعتر برداشتم میخواستم فرارکنم امارضا راهم راسد کردوگفت:چرا؟

– :چی ؟

– :چرا ازمن وامثال من بدت میاد

– :خواهش میکنم رضا دست ازسرم بردار.خسته ام کردی.قبلاهم بهت گفتم من به دردتونمی خورم

– :چرا سحر من دوست دارم میفهمی.چراعشقم راباورنداری

پوزخندی زدم وگفتم:عشق وجود نداره .عشق دست آوزیه برای مردها تابه خواسته هاشون ازطریق احساسات زن برسن

– :تواشتباه میکنی

– :شایدتو درست بگی.پس دست ازسرم برداربرو دنبال کسی که به عشق اعتقاد داشته باشه

– :اما این دل لامذهب به تودل بسته بفهم. ودرچشمانم خیره شد.خلع سلاح شدم این چشم ها مهربان بود امانه …یعنی اون لعنتی هم وقتی عاشق بود چشمهاش مهربون بود ؟

بی آنکه حرفی بزنم به راه افتادم .رضا به دنبالم آمدوگفت:لااقل بگو چرا ؟شاید قبل از من مرد دیگه ای دلت راشکسته که این قدراز مردها متنفری؟

بغض گلویم را می فشرد شاید وقتش رسیده بودکسی میفهمید چه بلایی برسر زندگی من اومده.راهم راکج کردم و وارد پارک شدم .روی نیمکتی نشستم ورضا هم کنارم نشست باصدای که از اثربغض می لرزیدگفتم:

رمان قلب مهربان

منبع:http://www.forum.98ia.com/