رمان عشق و یک غرور از زینب جباری

  رمان عشق و یک غرور از زینب جباری

نام رماننام رمان :رمان عشق و یک غرور

نویسنده به قلم :زینب جباری

حجم رمانحجم رمان : ۳.۵۷ مگابایت پی دی اف , ۱.۲۶ مگابایت نسخه ی اندروید , ۱.۱۲ مگابایت نسخه ی جاوا , ۴۳۴ کیلو بایت نسخه ی epub

خلاصه رمانخلاصه ی از داستان رمان:

باجه ی روزنامه فروشی پر بود از متقاضیانی که صف بسته و منتظر ایستاده بودند، تا نوبت آنها فرا رسد. پس از طی صف طویل مدت نوبت به من رسید، روزنامه ای از لیست قبول شدگان خریداری کرده و گوشه ای دنج گیر آوردم و به خواندن سرگرم شدم. صفحات قبول شدگان را تند تند ورق زدم، به نام فامیل نون که رسیدم به دقت اسامی را از نظر گذراندم آن چنان شور و التهاب داشتم که…..
بنابه درخواست نویسنده / ناشر رمان از روی سایت حذف شد

صفحه ی اول رمان:

باجه ی روزنامه فروشی پر بود از متقاضیانی که صف بسته و منتظر ایستاده بودند، تا نوبت آنها فرا رسد. پس از طی صف طویل مدت نوبت به من رسید، روزنامه ای از لیست قبول شدگان خریداری کرده و گوشه ای دنج گیر آوردم و به خواندن سرگرم شدم. صفحات قبول شدگان را تند تند ورق زدم، به نام فامیل نون که رسیدم به دقت اسامی را از نظر گذراندم آن چنان شور و التهاب داشتم که نامم را در لیست نیافتم و از این رو بار دیگر با دقت نام ها را خواندم، این بار از شادی فریادی کشیدم و با هورا کشیدن هیجان فرو نشسته را از سینه بیرون دادم. چند نفر در اطرافم با تعجب و کنجکاوی مرا نگریستند و چند عابر رهگذر سری تکان دادند اما من آن چنان در حرارت قبول شدن غرق بودم که متوجه حالت اطرافیان نبودم. دور اسمم را با خودکار قرمز علامت زدم و به سرعت به طرف خانه حرکت کردم.

رمان عشق و یک غرور
منبع:http://www.forum.98ia.com/