رمان عشق و دوری از هانیه علی نژاد

 

رمان عشق و دوری از هانیه علی نژاد

 

نام رمان :رمان عشق و دوری

به قلم :هانیه علی نژاد

حجم رمان : ۱.۴۳ مگابایت پی دی اف , ۱ مگابایت نسخه ی اندروید , ۸۹۳ کیلو بایت نسخه ی جاوا ,۲۶۵ کیلو بایت نسخه ی epub

خلاصه ی از داستان رمان:

قصه ی عشق دختر و پسریه که توی یک تصادف باهم آشنامیشن…برای ازدواج باهم باخ و نوادشون مشکل دارن…
یه تصادف باعث میشه که پسر دیگه دختر رو نشناسه و…


 فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

 :دانلود رمان عشق و دوری از هانیه علی نژاد با فرمت pdf

 :دانلود رمان عشق و دوری از هانیه علی نژاد با فرمت apk

 :دانلود رمان عشق و دوری از هانیه علی نژاد با فرمت java

 :دانلود رمان عشق و دوری از هانیه علی نژاد با فرمت jad

 :دانلود رمان عشق و دوری از هانیه علی نژاد با فرمت java (پرنیان)

 :دانلود رمان عشق و دوری از هانیه علی نژاد با فرمت epub

صفحه ی اول رمان:

خواب مانده بود ودیربه دانشگاه رسیده بودوسرعت ماشین دیگر در کنترل او نبود.باماشینش به اوبرخورد کرد.سریعا”ازماشین پیاده شدوگفت:
_معذرت میخوام خانم.دیرم شده چیزی تون که نشد؟
_نه…مشکلی نیست.حالم خوبه.
.آن روزکامیارفقط به آن دختر فکرمی کرد.خودش هم نمیدانست برای چه اینقدر چهره ی آن دختر جلوی چشمش میاید.
از زمانی که او رادیدیاد اصرارهای مادر وخواهرش افتادکه از زمانی که پا
در۲۶سالگی گذاشت پا دریک کفش کرده بودندکه بایدزن بگیری.
احساس کرد چشمهای روشن دخترمانندآهنربایی اورا به خود جذب کرد.
پس ازاتمام کلاس یکراست به سمت ماشینش رفت ومسیر خانه رادرپیش گرفت.به خانه که رسیدسلامی کرد وبی هیچ کلامی به اطاقش رفت.حالش خوب نبود…خودش هم نمی دانست چرا…
کیاناوارداطاقش شد.کامیارروی تختش دراز کشیده بود.کیانا به سمتش رفت وگفت:
_کامی چراخوابیدی؟مگه قرارنبودکه منوببری آموزشگاه.کامی کلاسم دیر میشه ها.اونوقت بچه هافکرمی کنندمعلم ندارن میرن خ و نه.پاشودیگه.
_اه…چقدرحرف میزنی…!
_تواصلا”چته امروز…من دارم میرم حاضر بشم.
بعدکیانا به سمت دراطاق رفت.کمی مکث کردورویش رابه سمت کامیارکردوگفت:
_آقاداداش…یه ربع دیگه بایدراه بیافتیم.نگیری بخوابی…شنیدی چی گفتم؟
کامیارباعلامت سربه او فهماند که حرفش رافهمیده.
یک ربع بعد کیانا و کامیار درمسیر آموزشگاه بودند.کیانابازهم بحث های تکراری رابه میان آورد:
_کامی چرازن نمی گیری؟موهات سفید شده.دیگه کسی بهت زن نمی ده ها.
_چه بهتر.

رمان عشق و دوری
منبع:http://www.forum.98ia.com/