رمان شیدا از سپیده فرهادی

  رمان شیدا از سپیده فرهادی

نام رماننام رمان :رمان شیدا

نویسنده به قلم :سپیده فرهادی

حجم رمانحجم رمان : ۲.۵۵ مگابایت پی دی اف , ۱ مگابایت نسخه ی اندروید ,۸۹۳ کیلو بایت نسخه ی جاوا , ۲۴۳ کیلو بایت نسخه ی epub

خلاصه رمانخلاصه ی از داستان رمان:

روی تخت دراز کشیده بودم و مقاله ای رو مطالعه میکردم که صدای در بلند شد همون طور که به مقاله زندگی یا کار نگاه میکردم گفتم: بفرمایید
شیما وارد اتاق شد و گفت:
-ای بابا باز که تو این مقاله مذخرفتو گرفتی دستت بسه بابا فهمیدیم که تو این مقاله رو نوشتی نابقه……


فرمت رمان :فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان شیدا از سپیده فرهادی با فرمت pdf

download :دانلود رمان شیدا از سپیده فرهادی با فرمت apk

download :دانلود رمان شیدا از سپیده فرهادی با فرمت java

download :دانلود رمان شیدا از سپیده فرهادی با فرمت jad

download :دانلود رمان شیدا از سپیده فرهادی با فرمت java (پرنیان)

download :دانلود رمان شیدا از سپیده فرهادی با فرمت epub

صفحه ی اول رمان:

روی تخت دراز کشیده بودم و مقاله ای رو مطالعه میکردم که صدای در بلند شد همون طور که به مقاله زندگی
یا کارنگاه میکردم گفتم:
-بفرمایید
شیما وارد اتاق شد و گفت:
-ای بابا باز که تو این مقاله مذخرفتو گرفتی دستت بسه بابا فهمیدیم که تو این مقاله رو نوشتی نابقه
مقاله رو جمع کردم و گفتم:
-تا چشت در بیاد حالا چی کار داری مزاحمم شدی
-اولاً که مزاحم خودتی نه من دوماً اومدم حالت رو بپرسم سوماً اومدم حافظ رو ازت به امانت بگیرم
در حالی که میخندیدم روی تخت نیم خیز شدم و گفتم:
-پس که اومدی حالمو بپرسی؟
خندید و کنارم لبه تخت نشست و گفت:
-آره بابا حافظ بهانه است
از روی تخت بلند شدم و به سمت کتابخ و نه رفتم و حافظ رو برداشتم و چشمام رو بستم و تو دلم نیتی کردم و
لای کتاب رو باز کردم که شیما پرید جلو و کتاب رو از دستم گرفت:
-ا نکن میخوام بخ و نم
– اول باید بگی چه نیتی کردی
– مگه تو فضولی

رمان شیدا
منبع:http://www.forum.98ia.com/