رمان دریا از پگاه احمدی

  رمان دریا از پگاه احمدی

نام رماننام رمان :رمان دریا

نویسنده به قلم :پگاه احمدی

حجم رمانحجم رمان : ۳.۵۸ مگابایت پی دی اف , ۱.۲۴ مگابایت نسخه ی اندروید , ۱.۱۱ مگابایت نسخه ی جاوا , ۲۷۵ کیلو بایت نسخه ی epub

خلاصه رمانخلاصه ی از داستان رمان:

خوب به یاد دارم تاکسی جلوی ترمنیال جنوب ترمز کرد. دست داخل کیفم بردم و یک هزار تومانی بیرون کشیدم و به راننده دادم. باقی مانده اش را گرفتم و بی آنکه بشمارم داخل کیفم گذاشتم. سوز سرمای آخرین ماه پاییز باآفتاب طلایی رنگی همدم بود که کم کم….


فرمت رمان :فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان دریا از پگاه احمدی با فرمت pdf

download :دانلود رمان دریا از پگاه احمدی با فرمت apk

download :دانلود رمان دریا از پگاه احمدی با فرمت java

download :دانلود رمان دریا از پگاه احمدی با فرمت jad

download :دانلود رمان دریا از پگاه احمدی با فرمت java(پرنیان)

download :دانلود رمان دریا از پگاه احمدی با فرمت epub

صفحه ی اول رمان:

خوب به یاد دارم تاکسی جلوی ترمنیال جنوب ترمز کرد. دست داخل کیفم بردم و یک هزار تومانی بیرون کشیدم و به راننده دادم. باقی مانده اش را گرفتم و بی آنکه بشمارم داخل کیفم گذاشتم. سوز سرمای آخرین ماه پاییز باآفتاب طلایی رنگی همدم بود که کم کم جای خود را به آرامش پیش از طوفان برف می داد،چرا که سرما و یخبندان پس از بارش برف بود و چون دل سرد و یخ من خود را نمایان می ساخت. غمگین و دل نگران آینده با قدمهای آرام از پله ها سرازیر شدم.مسافتی را طی کرده تا به محل اتوب**و*سها رسیدم. هیاهو و ازدحام جمیعت و فریاد کمک رانندگان اعصابم را متشنج می کرد. جلوی هر اتوب**و*س یکی فریاد می کشید.
رشت،آستارا،تبریز،مشهد،اصف هان،یزد،اهواز،خرمشهر، بدون بلیت در حال حرکت…
مامان از دو روز پیش برایم بلیت تهیه کرده بود. آن را از کیفم بیرون کشیدم و در حالی که آن را نگاه می کردم از جلوی چند اتوب**و*س گذشتم.

رمان دریا
منبع:http://www.forum.98ia.com/