رمان دریا از ماندانا معینی با فرمت pdf,java,epub,apk

رمان دریا از ماندانا معینی

  رمان دریا از ماندانا معینی

نام رمان :رمان دریا

نویسنده به قلم :ماندانا معینی

حجم رمانحجم رمان : ۳.۶۱ مگابایت پی دی اف , ۱.۱۸ مگابایت نسخه ی اندروید , ۱.۰۵ مگابایت نسخه ی جاوا , ۳۹۲ کیلو بایت نسخه ی epub

خلاصه رمانخلاصه ی از داستان رمان:

« اولین روز دانشگاهه!دانشگاه تهران!یه آرزو !»
جلوی در اصلی دانشگاه وایستادم!ترسیدم!جرات نمی کنم برم تو!جلوی در دانشگاه واستادم
و به سر در قشنگش نگاه می کنم!
همیشیه آرزوی یه همچین روزی رو داشتم!
حالا اون روز شده اما من می ترسم!
بنابه درخواست  نویسنده / ناشر رمان از روی سایت حذف شد

صفحه ی اول رمان:

« اولین روز دانشگاهه!دانشگاه تهران!یه آرزو !»
جلوی در اصلی دانشگاه وایستادم!ترسیدم!جرات نمی کنم برم تو!جلوی در دانشگاه واستادم
و به سر در قشنگش نگاه می کنم!
همیشیه آرزوی یه همچین روزی رو داشتم!
حالا اون روز شده اما من می ترسم!
یه لحظه چشمامو بستم و به خودم گفتم:
-تو دریا هستی!پر اراده و شجاع!با پشتکار زیاد!آروم اما سخت کوش!وقتی هم که عصبانی دیگه چیزی جلودارش نیست!پس برو تو!و رفتم تو!
تا از در دانشگاه وارد شدم،چند تا سال آخری جلوی در وایستاده بودن.نمی دونستم باید کجا برم.رفتم جلوتر و از یکی از اون پسرا پرسیدم :
-ببخشید آقا،من سال اولی م،می شه بفرمایین من کجا باید برم؟
تا اینو گفتم،اونم معطل نکرد و گفت:
-قربون من!
یه دفعه همشون زدن زیر خنده !مونده بودم چی جوابشو بدم!

رمان دریا