من هنوز دانلود نکردم ولی شاید همونی که نقش اول رمان هستش مرد باشه ولی اگه مرد باشه یه دختر نمیتونه تو ذهنش پسررو درک کنه ولی از اسمش میشه فهمید که این رمان یکم خنده دار باشه مگه نه؟ ولی بازم ممنون