رمان خوبی بود ولی اینجاش خیلی مسخره بود که دختره اولش واسه ماهان شایان فر تب و تاب داشت بعد که آراد عاشقش شد با اون ازدواج کردپفففففففففف