رمان تارا از زهره قوی بال

  رمان تارا از زهره قوی بال

نام رماننام رمان :رمان تارا

نویسنده به قلم :قوی بال

حجم رمانحجم رمان : ۳.۲۸ مگابایت پی دی اف , ۱.۱۴ مگابایت نسخه ی اندروید , ۱.۰۱ مگابایت نسخه ی جاوا , ۳۷۳ کیلو بایت نسخه ی epub

خلاصه رمانخلاصه ی از داستان رمان:

موقع گرفتن نتایج اخر سال بود و مادر تارا نیم ساعت قبل برای گفتن نتیجه او رفته بود،اما او زیاد هم نگران به نظر نمی رسید زیرا می دانست دست کم این بار تعداد تجدیدی هایش کمتر از دفعات گذشته است اما مادرش هنگام خروج از خانه امیدوارتر از او به نظر می رسید،زیرا ماه گذشته وقت زیادی را صرف او کرده و با نظارت کامل او را به خ و ندن درساش مجبور کرده بود.ناگزیر بود درس خواندن او را کنترل کند در غیر این صورت……
بنابه درخواست نویسنده / ناشر رمان از روی سایت حذف شد

صفحه ی اول رمان:

موقع گرفتن نتایج اخر سال بود و مادر تارا نیم ساعت قبل برای گفتن نتیجه او رفته بود،اما او زیاد هم نگران به نظر نمی رسید زیرا می دانست دست کم این بار تعداد تجدیدی هایش کمتر از دفعات گذشته است اما مادرش هنگام خروج از خانه امیدوارتر از او به نظر می رسید،زیرا ماه گذشته وقت زیادی را صرف او کرده و با نظارت کامل او را به خ و نادن درسهایش مجبور کرده بود.ناگزیر بود درس خواندن او را کنترل کند در غیر این صورت شکی نبود که مثل گذشته با کارنامه ای پر از تجدیدی به خانه برمی گشت.به هر حال حالا حافظه خودش بهتر از مادرش بود او به خوبی به خاطر داشت مادرش موقه سه تا از امتحاناتش در خانه نبود و او در آن شبهای امتحان آزادانه و بدن هیچ نگرانی هر کاری دوست داشت انجام داده حتی شبی که باید فردای آن سر جلسه امتحان انگلیسی می نشست برای جلو و عقب بردن نوار به قدری دکمه های ضبط ور رفته بود که یکی از دکمه های آن را شکست و به خاطر آن مورد سرزنش قرار گرفته بود.

رمان تارا