رمان آفاداسکونیل باید بمیرد از شادان.ش

  رمان آفاداسکونیل باید بمیرد از شادان.ش

نام رماننام رمان :رمان آفاداسکونیل باید بمیرد

نویسنده به قلم :شادان.ش

حجم رمانحجم رمان : ۱.۷۷ مگابایت پی دی اف ,۰.۹۷ مگابایت نسخه ی اندروید ,۸۶۷ کیلوبایت نسخه ی جاوا , ۲۲۷ کیلو بایت نسخه ی epub

خلاصه رمانخلاصه ی از داستان رمان:

از پنجره ی تاکسی به بیرون خیره شد؛ حوصله اش سر رفته بود. هیچ چیز قابل توجهی هم نبود تا با آن سرگرم شود. ناخودآگاه آهی کشید و سرش را به سمت راننده ی تاکسی برگرداند. با لحنی تقریبا آمرانه از او پرسید:
– میدان سرخ رو رد کردیم؟


فرمت رمان :فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download : دانلود رمان آفاداسکونیل باید بمیرد از شادان.ش با فرمت pdf

download : دانلود رمان آفاداسکونیل باید بمیرد از شادان.ش با فرمت apk

download : دانلود رمان آفاداسکونیل باید بمیرد از شادان.ش با فرمت java

download : دانلود رمان آفاداسکونیل باید بمیرد از شادان.ش با فرمت jad

download : دانلود رمان آفاداسکونیل باید بمیرد از شادان.ش با فرمت java (پرنیان)

download : دانلود رمان آفاداسکونیل باید بمیرد از شادان.ش با فرمت epub

صفحه ی اول رمان:

از پنجره ی تاکسی به بیرون خیره شد؛ حوصله اش سر رفته بود. هیچ چیز قابل توجهی هم نبود تا با آن سرگرم شود. ناخودآگاه آهی کشید و سرش را به سمت راننده ی تاکسی برگرداند. با لحنی تقریبا آمرانه از او پرسید:
– میدان سرخ رو رد کردیم؟
مرد اخمی کرد، از لحنش خوشش نیامد.
– بله خانم؛ خیلی وقته.
– پس چرا نمی رسیم؟
– کمی صبر کنید خانم!
پوزخندی زد. به جز صبر کردن، چه کار دیگری می توانست بکند؟ دوباره سرش را برگرداند و به منظره ی بیرون خیره شد. در عین حال، سعی کرد حواسش را با آهنگی که از رادیوی تاکسی پخش می شد، پرت کند؛ اما آن روز به قدری هوشیار و دقیق بود که هیچ کاری حواسش را پرت نمی کرد. البته آن قدر هوشیار که کمی گیج می زد! سرش را به آرامی چند بار به پنجره ی تاکسی کوباند؛ دیرش شده بود. تاکسی پیچید؛ داشتند نزدیک می شدند.

رمان آفاداسکونیل باید بمیرد
منبع:http://www.forum.98ia.com/